ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 11:16:30  
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 เพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 จัดระหว่างวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเปิดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 จัดระหว่างวันที่ 13- 14 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของประเทศไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวรับมือต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น อีกทั้ง เพื่อนำเสนอผลงานและยกย่องเยาวชน/กลุ่มเยาวชน ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่
ในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, การประกวดวงดนตรีประเภทวงดนตรีลูกทุ่งและประเภทวงดนตรีสตริง, การแสดงดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “คอนเสิร์ตรักษ์โลก”, ขบวนรณรงค์ แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, การประกวดคำขวัญ หัวข้อแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า, การประกวดทำอาหาร วัฒนธรรมการกิน วิถีถิ่น กินเปลี่ยนโลก (Food For Change), การประกวดชุดแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้, การปาฐกถาพิเศษ “แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักป่า ด้วยพลังเยาวชน” และการนำเสนอผลงานและยกย่องเยาวชน/กลุ่มเยาวชน ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยมีพิธีมอบรางวัลช้างป่าให้กับเยาวชนต้นแบบด้วย

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 505

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738