ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 11:50:46  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 รุ่น
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 รุ่น
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกช่างอเนกประสงค์และอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 17 รุ่น ล่าสุดรวมจำนวน 64 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น 1,375 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 ของเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดที่สำนักงานได้รับ

วานนี้ (12 ก.ค.61) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอาชีพเร่งด่วนสาขา “ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 60 ชั่วโมง” พร้อมกัน 2 รุ่น จำนวน 47 คน ระหว่างวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีนายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งโครงการนี้มีทั้งการฝึกทักษะอาชีพและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพด้วย โดยเน้นสร้างคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างสุขภัณฑ์ ช่างซ่อมผนัง ช่างก่อสร้างและช่างปูกระเบื้อง สามารถช่วยเหลือประชาชนในชุมชนในการซ่อมและสร้างบ้านเรือนที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวช่างชุมชนเองให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกสาขานี้ นอกจากผู้ประกอบอาชีพช่างแล้ว ยังครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นช่าง เช่น เกษตรกร และผู้รับจ้างทั่วไปที่สนใจงานด้านช่างด้วย ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับมอบเครื่องมือช่างสำหรับประกอบอาชีพ 17 ชิ้น มูลค่า 3,500 บาท สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณฝึกสาขาช่างอเนกประสงค์จำนวน 2,033,100 บาท มีเป้าหมายรวม 13 รุ่น จำนวน 272 คน ขณะนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังเปิดรับสมัครผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการนี้มุ่งเน้นให้มีช่างชุมชนประจำทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดพะเยา จึงมีเป้าหมายฝึกทั้งหมดของจังหวัดพะเยา จำนวน 820 คน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-466-003-4 ในเวลาราชการ
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า ช่างที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา “ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)”จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ซึ่งจะมีการนำรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของช่างชุมชนแต่ละคน ขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อให้ผู้สนใจสามารถติดต่อจ้างช่างกลุ่มนี้ไปรับเหมางานได้
ทั้งนี้ นอกจากการนำร่องฝึกช่างอเนกประสงค์จำนวน 2 รุ่นในครั้งนี้แล้ว ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการเปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรวม 15 รุ่น มีผู้มีบัตรเข้ารับการฝึก จำนวน 353 คน ใน 6 สาขา ได้แก่ การทำขนมไทย ,การทำศิลปะประดิษฐ์ , การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , การแต่งผมสุภาพบุรุษ ,การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์และฝึกอาชีพเสริมตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงปัจจุบัน (12 ก.ค.61) รวมจำนวน 64 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกรวมทั้งสิ้น 1,375 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46 ของเป้าหมายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดที่สำนักงานได้รับ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738