ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 11:54:28  
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูรางวัลพระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูรางวัลพระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูรางวัลพระราชทาน "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี"ประจำปี 2561

(13ก.ค.61) ที่ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน ฟูแสง ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูรางวัลพระราชทาน “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกคัดเลือกครูสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติที่มีเกียรติยศสูงสุดที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคน ทั้งนี้ ประเทศไทย มีครูที่ได้รับรางวัลพระราชทาน “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รวม 2 คน คือ นายเฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณ ครูจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากโครงงานวิทยาศาสตร์ สอน “คิด” เพื่อปั้น “คน” ให้สะเทือนถึงดวงดาว และ นายจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง ครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกให้มีหลักสูตรการสอนไอซีทีในโรงเรียน
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา หน่วยงานละ 1 คน เข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 0306 และ 0 92394 4992

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738