ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 12:10:19  
อบจ.ลำพูน หนุนผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง GI เดินเครื่องผลิตสินค้าล๊อตแรกแล้ว รับซื้อลำไยสดคุณภาพดีราคาสูงกว่าตลาดถึง 11 บาทต่อกิโลกรัม
อบจ.ลำพูน หนุนผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง GI เดินเครื่องผลิตสินค้าล๊อตแรกแล้ว รับซื้อลำไยสดคุณภาพดีราคาสูงกว่าตลาดถึง 11 บาทต่อกิโลกรัม
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI ลำพูน เดินเครื่องผลิตล๊อตแรกแล้ว รับซื้อลำไยสดคุณภาพดีจากเกษตรกรในพื้นที่ ราคาสูงกว่าท้องตลาดถึง 11 บาท/กิโลกรัม

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากความพยายามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้ส่งเสริมให้ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของดีจังหวัดลำพูน ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าชุมชนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications หรือ GI ซึ่งมีผู้ผลิตและประกอบการลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ราย ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ตราสวัสดี และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหียง ตราถุงทอง ทั้งนี้ จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ คราวละ 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2561 – 4 มกราคม 2563 โดยผู้ประกอบการสามารถนำตราสัญลักษณ์ GI ไปติดบนผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน การได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้า ทั้งยังจะนำมาซึ่งผลดีต่อด้านการท่องเที่ยว ด้านการตลาด การสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูน ตามสโลแกน “ลำไย คือ ลำพูน”
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายก อบจ.ลำพูน ได้มอบหมายให้ นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ที่กำลังจะเริ่มต้นการผลิตสินค้ารอบแรกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 กำหนดระยะเวลาเพียง 2 เดือน เบื้องต้นพบว่าผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้ง 2 รายที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI มีความต้องการที่จะรับซื้อลำไยสดในฤดูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต จำนวน 38,000 ตัน แบ่งเป็น ผู้ประกอบการลำไยตราสวัสดี มีกำลังผลิต 35,000 กิโลกรัม ผู้ประกอบการตราถุงทอง มีกำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม โดยลำไยสดปริมาณ 10 กิโลกรัม จะสามารถนำมาผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง GI ได้ 1 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3,000 บาท/กิโลกรัม
นอกจากนี้ อบจ.ลำพูน ยังได้ร่วมหารือกับเกษตรผู้ปลูกลำไย (สวน GAP) จากอำเภอแม่ทา และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อกำหนดราคารับซื้อลำไยเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า GI จนได้ข้อสรุปว่า ผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย จะรับซื้อลำไยสดรูดร่วงที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP จากเกษตรกรในพื้นที่ ในราคาบวกเพิ่มจากราคาขายท้องตลาดอีก 11 บาท/กิโลกรัม ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไบโออะกริเสิร์ซ (ไทยแลนด์) จำกัด มาเป็นหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและรับรองระบบการควบคุมตรวจสอบ ทั้งสวนลำไย กระบวนการผลิต เตาอบ เป็นการควบคุมคุณภาพจากการใช้ตราสัญลักษณ์ ทั้ง Internal Control และExternal Control เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่ดีมีมาตรฐานสมกับราคาอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738