ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กรกฎาคม 2561 / 12:39:54  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ตามโครงการ แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ พัฒนาได้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เช้าวันนี้(13 กค.)นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานเยาวชนคนรักษ์โลก ปี 2561 ตามโครงการ แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ พัฒนาได้ พร้อมมอบรางวัลเยาวชน/ กลุ่มเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก อีกทั้งส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
ในงานขบวนรณรงค์แม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน /มีการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์ /การประกวดวงดนตรีประเภทวงดนตรีลูกทุ่งและวงสตริง/ การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตรักษ์โลก/ การประกวดคำขวัญหัวข้อแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักษ์ป่า/การประกวดทำอาหาร วัฒนธรรมการกิน วิถีถิ่น กินเปลี่ยนโลก (Food For Change)/ การประกวดชุดแฟชั่นจากวัสดุเหลือใช้ /การปาฐกถาพิเศษแม่ฮ่องสอนจังหวัดรักป่าด้วยพลังเยาวชน/และการนำเสนอผลงานและยกย่อง /

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738