ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2561 / 12:36:08  
เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับวัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกษตรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรทดแทนการเผาในพื้นที่ทำการเกษตร แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

วันนี้ (8 ส.ค. 61) ที่ลานกิจกรรมพุทธสถานธุดงค์ วัดพระธาตุดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย พระอาจารย์วิบูลย์ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่บ้านห้วยกึด ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภออื่นๆ จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร” พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจเป็นอย่างมากรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือทำให้ ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์จังหวัดเชียงรายจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เกษตรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรกรทดแทนกันเผาสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย รวมถึงคณะทำงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยการรณรงค์ครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการ การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร นิทรรศการสร้างป่าสร้างรายได้ นิทรรศการเทคโนโลยีทดแทนการเผา นิทรรศการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 38

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738