ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 สิงหาคม 2561 / 16:34:16  
จังหวัดแพร่เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เปิดป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของอาสาสมัคร อพม. ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านสวัสดิการและพัฒนาสังคมของจังหวัดแพร่

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองแพร่ ผู้แทนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่เข้าร่วมกิจกรรม

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. เป็นจิตอาสาที่ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งการประสานงานด้านสวัสดิการสังคม ด้านการพัฒนาสังคม ชี้เป้า เฝ้าระวัง มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งจังหวัดแพร่มี อพม. อยู่ในทุกหมู่บ้าน รวม 708 คน ทำให้การทำงานในระดับพื้นที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดแพร่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นบุคคลที่ควรยกย่อง

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ อพม. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประกอบไปด้วยศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ รวม 9 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของ อพม. ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานในระดับพื้นที่ โดยในวันนี้เป็นการทำพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต พร้อมมอบ “เก้าอี้สุขา พาสุข” ให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองแพร่ จำนวน 20 ตัวอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 344

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738