ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 14:21:56  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิตเกินครึ่ง กว่า 2,700 คนแล้ว

นายเสริมสกุล พจนการุณ เปิดฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ 10 รุ่น จำนวน 214 คน ใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขา “การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร” จำนวน 3 รุ่น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ และเทศบาลตำบลแม่ยม ต.ปง อ.ปง , สาขา “การจักสาน” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา , สาขา “ การตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ , สาขา “การทำศิลปะประดิษฐ์” ณ โรงเรียนบ้านหมุ้น หมู่ที่ 3 ต.นาปรัง อ.ปง , สาขา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.สบบง อ.ภูซาง , สาขา “การประกอบอาหารไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านร่องไฮ หมู่ที่ 11 ต.แม่ใส , สาขา “การทำขนมไทย” ณ วัดศรีล้อม หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ , และสาขา “การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลออย อ.ปง จ.พะเยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า สำนักงานได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เกินครึ่งทางแล้ว ซึ่งได้ทำการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยไปแล้ว 123 รุ่น จำนวน 2,729 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63 ของเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับ (5,388 คน) โดยแบ่งเป็นการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขา "ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน)" 4 รุ่น จำนวน 89 คน และฝึกอาชีพเสริม 119 รุ่น จำนวน 2,640 คน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้เร่งดำเนินการฝึกโดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการฝึกได้ครบตามเป้าหมายทั้งหมด ทันภายในกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2561 นอกจากนี้ยังมีผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 30,000 บาท ในอำเภอดอกคำใต้ สนใจแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงสาขาการพัฒนามาเป็นการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์เป็นจำนวนมาก รวมถึงขอเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมจัดหางานให้ทำ และการรับงานไปทำที่บ้านของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาด้วย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในฐานะอนุกรรมการจะได้นำเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คอจ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2561ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561แล้วจะเร่งดำเนินการของงบประมาณสำหรับฝึกช่างอเนกประสงค์เพิ่มเติมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป ผู้ผ่านจะได้รับมอบเครื่องมือช่างสำหรับใช้ประกอบอาชีพ จำนวน 17 ชิ้น โดยจะกำหนดทำพิธีมอบพร้อมกันในเดือนกันยายน 2561 นอกจากนี้ผู้ผ่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประจำแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนด้วย เพื่อเป็นช่างประจำในหมู่บ้านและชุมชน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738