ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 14:52:58  
จังหวัดเชียงรายประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2561
จังหวัดเชียงรายประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2561
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2561

นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้ทำการคัดเลือก และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สำหรับแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางกรองทอง วงศ์สารภี อยู่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และ2. นางศรีนวล โชติอลงกรณ์ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลที่กรุงเทพมหานคร สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 คน ได้แก่ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 6 คนได้แก่ 1.นางจันทร์คำ ลือใจ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน 2.นางศุภลักษณ์ ศิวพิทักษ์สวัสดิ์ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน 3.นางวันทนา อินสุวรรณ อยู่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด 4.นางสุภาพร จันทาพูน อยู่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอพาน 5.นางกัลยา ชัยทะ อยู่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด และ 6.นางอารีย์ นาระต๊ะ อยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงรายประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จำนวน 1 คนได้แก่ นางวิลัย เบิกบาน อยู่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเข้ารับรางวัลของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 187

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738