ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 14:54:21  
จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมชมการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมชมการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือรอบสุดท้าย ที่กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคมนี้

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่จัดให้มีการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือ ชิงเงินรางวัลรวม 55,000 บาท โดยได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปส่งบทเพลงเข้าร่วมการประกวดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้จังหวัดแพร่ได้พิจารณาบทเพลงซอที่มีผู้ที่สนใจส่งเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้มีการประกวดรอบในสุดท้าย วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โดยมีวงที่ผ่านรอบคัดเลือกประเภทประถมศึกษา จำนวน 5 วง ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนป่าแดง-หนองแขมจังหวัดแพร่, โรงเรียนเทพนารีจังหวัดแพร่, โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคารจังหวัดแพร่ และวงดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์จังหวัดแพร่
ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน 5 วง ได้แก่ วงดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเทพนารีจังหวัดแพร่, โรงเรียนมัธยมวิทยาจังหวัดลำปาง และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ประเภทประชาชน จำนวน 5 วง ได้แก่ วงสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง, อนุรักษ์ศิลป์จังหวัดแพร่, พรรณเพลงจังหวัดแพร่, ไม้เมืองละกอนจังหวัดลำปาง และลูกแม่ยมจังหวัดแพร่
พร้อมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ การแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลร่องฟอง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการประกวดบทเพลงเมืองแพร่ เพื่อสืบสานตำนานซอพื้นบ้านภาคเหนือรอบสุดท้าย ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ณ กาดสามวัย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM. 91 MHz หรือทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สวท.แพร่

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง ผอ.สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738