ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 15:17:34  
นายอำเภอเมืองเชียงราย ชวนนักปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ปั่นออกกำลังกายรอบเมืองทุกวันพุธ
นายอำเภอเมืองเชียงราย ชวนนักปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ปั่นออกกำลังกายรอบเมืองทุกวันพุธ
นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมคณะ ปั่นจักรยานเยี่ยมบ้านยามเย็น สนองนโยบายการออกกำลังกาย ทุกวันพุธพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนทุกตำบล เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนในพื้นที่

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวว่า อำเภอเมืองเชียงราย จัดกิจกรรม “ปั่น ปั่น เยี่ยมบ้านยามเย็น" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สนองนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธ หลังเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. เริ่มปั่นจากที่ว่าการอำเภอเมือง ผ่านเส้นทางหลักไปตามตำบลต่างๆ เยี่ยมชมความงดงาม พร้อมศึกษาวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล โดยวันพุธแรกนำร่องที่ตำบลแม่ข้าวต้ม และสลับหมุนเวียนทุกสัปดาห์ จาก 16 ตำบล 256 หมู่บ้านของอำเภอเมืองเชียงราย
นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้ว เป็นโอกาสที่ได้ออกเยี่ยมเยือนประชาชนทุกตำบลอย่างใกล้ชิด เพื่อพูดคุยถึงความเป็นอยู่ ความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหา ให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือได้ตรงจุด ถือเป็นการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับจากกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ ในกิจกรรม “ปั่น ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น" จัดให้มีขบวนนักปั่นแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง “เจียงฮายเกมส์” พร้อมมาสคอต ธงสัญลักษณ์ และรถประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของจังหวัดเชียงราย ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮาย เกมส์” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2561 และกีฬาคนพิการ “น้ำกก เกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 ในโอกาสนี้ด้วย

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 339

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738