ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 16:49:06  
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย "ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล"
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย "ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล"
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกาย "ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล" สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความภาคภูมิใจผ้าพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ และประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในการผลิตและจำหน่ายผ้าพื้นบ้าน

วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน “ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล” ตามโครงการพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรม สู่เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้น ณ ห้องนครา พาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรม “ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล” ในวันนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นบ้านของจังหวัดแพร่ให้เป็นไปอย่างแพร่หลาย ประชาสัมพันธ์ผ้าเมืองแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับเมืองแพร่ และเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ที่มีความสนใจ ชื่นชอบการสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขยายแนวคิดในเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้แพร่หลายต่อไป

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย เสวนาเรื่อง “ซิ่นแพร่ ไม่สิ้นแพร่ ผ้าพื้นบ้าน สู่สากล” ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรต่างๆ เช่น ภูมิหลังการแต่งกายของชาวเมืองแพร่, ผ้าพื้นบ้าน ซิ่นไหมไก่ฟ้าสู่สากล, โมเดิร์นซิ่น, การประยุกต์ใช้ผ้าซิ่นในโอกาสต่างๆ ของชาวเมืองแพร่ และวัฒนธรรมการนุ่งซิ่นกับสาวยุคใหม่ พร้อมกิจกรรมการสาธิตการนุ่งผ้าซิ่น, การปักผ้า, การเย็บผ้าซิ่นด้วยมือ, การเพ้นท์ผ้าด้วยน้ำหอม, การประยุกต์ใช้ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เป็นเครื่องแต่งกาย และการจำหน่ายผ้าซิ่น ผ้าพื้นบ้านของเมืองแพร่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738