ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 17:20:13  
16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ที่ ลำพูน
16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ที่ ลำพูน
นักกีฬาเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 3-7 ปี ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความรู้และทักษะการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา

เช้าวันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ และนางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกาย โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-9 ปี ม่งให้มีการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กเล็กที่สนใจกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศระดับภาค รวมไปถึงสามารถยกระดับมาตรฐานกีฬาเด็กและวิชากิจกรรมพลศึกษาพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมให้เด็กเล็กในทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกิจกรรม ทางกีฬาเด็กเล็กของประเทศไทยให้สูงขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการแข่งขันให้กับเด็กเล็กที่เข้าร่วมการแข่งขัน เกิดความรู้และทักษะการออกกำลังกาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้มีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา
การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นนักกีฬาเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 3-7 ปี ใน 16 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และจังหวัดลำพูน รวมทั้งสิ้น 32 ทีม ทีมละ 15 คน รวมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 480 คน ประเภทกีฬาในการแข่ง ประกอบด้วย การวิ่ง 30 เมตร, การวิ่งข้ามรั้ว 30 เมตร, การยืนกระโดดสูง, การยืนกระโดดไกล, การวิ่งเก็บของ, การขว้างถุงทราย, การโยนลูกบอลลงตะกร้า และการกระโดดเชือก


ข่าวโดย : ภานุมาส ปัญญามงคล
บรรณาธิการ : รพีพรรณ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738