ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 08:25:05  
ลำปางเตรียมจัดงานน้ำพระทัยพระราชทาน
ลำปางเตรียมจัดงานน้ำพระทัยพระราชทาน
จังหวัดลำปางกำหนดจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561 เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ชมรมแม่บ้านจังหวัดลำปาง ชมรมแม่บ้านทหารบก องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ร่วมกันกำหนดจัด “โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561” ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยกำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738