ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 11:23:23  
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประจำปี 2561
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน

เช้าวันนี้ (10 ส.ค. 61)ที่ หอประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทาน กำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน โดยมี พิธีทางศาสนา การอ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2561 พร้อมกับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานเด่น ในปี 2561 โดย รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน ได้แก่ นายทักษิณ ชุ่มฝน กำนันตำบแม่สูน รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้บาน ได้แก่ นายเจริญ วงค์มหาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.แม่สูน รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นายถาวร ขัดแดง แพทย์ประจำตำบลเวียง รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายเกษม กันทะวัง สารวัตรกำนันตำบลแม่สูน และนายพยุง เหล่าสิริโชติ สารวัตรกำนันตำบลแม่สูน รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายกองคำ สูนศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่สูน และนายสุรัตน์ ศรีสิงห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่สูน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738