ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 11:39:33  
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
หน่วยงานจังหวัดเชียงราย ร่วมพลังบุคลากร เจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม พัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกหน่วยราชการช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และให้บุคลากรภาครัฐ ที่มีจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งมีหน่วยงานจังหวัดเชียงราย นำบุคลากร เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกัน พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พร้อมจัดเก็บเศษหญ้า ใบไม้ วัชพืช และเศษวัสดุบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleaning Day ได้ดำเนินการพร้อม กันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย ในทุกส่วนราชการ และทุกอำเภอ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738