ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 12:49:36  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี
สำหรับ พิธีปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่จัดขึ้นในวันนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายปกป้อง เชิดชูพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทำนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่คณะศรัทธาประชาชน ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และเป็นการรักษา สืบทอด ประเพณี พิธีกรรม เจริญพุทธมนต์แบบล้านนาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่นและของชาติสืบไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738