ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:14:26  
จังหวัดลำพูน เชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิตกระเทียมของสถาบันเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง
จังหวัดลำพูน เชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิตกระเทียมของสถาบันเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง
จังหวัดลำพูน เชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดลำพูน ของสถาบันเกษตรกรจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรจังหวัด (คพจ.) ดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่ายผลผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดลำพูน ของสถาบันเกษตรกรจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดพิธีส่งมอบกระเทียมตัดแต่ง ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหัวพันธ์หอมแดงและกระเทียมบ้านโฮ่ง ให้กับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน โดยมี พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จ.ลำพูน รับมอบกระเทียม ปริมาณ 300 ถุง รวม 150 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 50 บาท ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน โดยมี พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ลำพูน รับมอบกระเทียม ปริมาณ 100 ถุง รวม 100 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 50 บาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผอ.สนง.ธกส.ลำพูน รับมอบกระเทียม ปริมาณ 400 ถุง รวม 200 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ทั้งนี้ สืบเนื่องจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกเทียมจังหวัดลำพูน โดยร้องขอให้ ภาคราชการ ให้ความช่วยเหลือนำผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกระเทียมในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง และขอความร่วมมือส่วนราชการ ช่วยรับซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกร นั้น ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการ คพจ.ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเชื่อมโยงด้านการตลาดระหว่างสถาบันเกษตรกรกับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดลำพูน ในครั้งนี้

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738