ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 13:42:45  
ผู้ว่าฯพะเยา ย้ำควรมีแผนป้องกันภัยทั้งระดับจังหวัดและอำเภอและต้องซักซ้อมแผนปีละ 2 ครั้ง
ผู้ว่าฯพะเยา ย้ำควรมีแผนป้องกันภัยทั้งระดับจังหวัดและอำเภอและต้องซักซ้อมแผนปีละ 2 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ ทั้งแผนระดับจังหวัดและแผนระดับอำเภอ ที่สอดคล้องกันและให้มีการซักซ้อมแผนในสถานการณ์จริงปีละ 2 ครั้ง

ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวในที่ประชุมว่าปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นมีรูปแบบและความเสียหายที่เปลี่ยนแปลงไป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องดำเนินการจัดทำแผนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งพื้นที่สามารถดำเนินการได้ดีที่สุดคือระดับอำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก และให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ประสานให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการปรับหรือจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับภัยในด้านต่างๆ ทั้งนี้แผนระดับอำเภอต้องมีความสอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด และควรมีการซักซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยการเป็นการซักซ้อมในสถานการณ์จริง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เมื่อมีภัยต่างๆเกิดขึ้นจะช่วยลดความสูญเสียของประชาชนในพื้นที่ได้ และให้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเตือนภัยจะมีอยู่ 4 ระดับ คือ 1.เตือนให้ประชาชนรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น 2.เตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักกับภัยที่เกิดขึ้น 3.ให้ประชาชนได้รู้แนวปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และ4.เมื่อต้องมีการอพยพต้องระบุไว้ในแผนว่าจะอพยพอย่างไร ที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัย
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาคัดเลือกเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นจริงภายในจังหวัพะเยา ที่ส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงมากที่สุด จำนวน 1 เหตุการณ์ เป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียน ตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา เสนอสถานการณ์ภัยแล้ง ช่วงปี 2558-2559


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 44

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738