ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 15:39:10  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จัดงานคืนกล้วยไม้เอื้องแซะป่าสู่ไพรพฤกษ์ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จัดงานคืนกล้วยไม้เอื้องแซะป่าสู่ไพรพฤกษ์  ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน จัดงานคืนกล้วยไม้เอื้องแซะป่าสู่ไพรพฤกษ์ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บ่ายวันนี้(10 สิงหาคม)คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการพระราชดำริ ส่วนราชการและประชาชนกว่า 200 คน ร่วมงานคืนกล้วยไม้เอื้องแซะป่าสู่ไพรพฤกษ์ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ในโครงการพระราชดำริ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งเพื่อกระจายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ ด้วยการคืนกล้วยไม้สู่ป่าให้มากขึ้น เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยร่วมกันนำกล้วยไม้เอื้องแซะป่า จำนวน 1,000 ต้น ไปเกาะต้นไม้ใหญ่
กล้วยไม้เอื้องแซะเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นประจำ จ.แม่ฮ่องสอนที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้มีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดนี้ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้นใน จ.แม่ฮ่องสอนและให้นำดอกกล้วยไม้เอื้องแซะมาสกัดเป็นน้ำหอม/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738