ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 17:07:35  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม อำเภอสุดท้าย ของจังหวัดลำพูน ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) "
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม อำเภอสุดท้าย ของจังหวัดลำพูน  ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) "
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) " ซึ่งสามารถ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมได้ทั้ง 15 ตำบล นับเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดลำพูน ที่ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม

วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2561 ) ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมทั้งประกาศให้อำเภอเมืองลำพูน เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เพื่อรณรงค์ในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม โดยในอำเภอเมืองลำพูนนั้น มีตำบลที่เข้าร่วมเป็นเป็นตำบลปลอดโฟมได้ครบทั้ง 15 ตำบล และใช้หลัก 3 ช ในการลดปริมาณขยะ คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันลงนามความร่วมมือ รณรงค์ปฏิบัติการ ให้อำเภอเมืองลำพูนเป็น อำเภอสะอาด ปราศจากโฟม และร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์งดใช้โฟม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดนิทรรศการรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติแทนโฟมและพลาสติก
โครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำพูน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว กระดาษ food grade ใบตอง เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ให้มีการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในการจัดเลี้ยงอาหารในงานบุญ งานศพ งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้าน / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ ให้มีการงดใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารโดยดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งจะมีการประกาศเป็น “ จังหวัดปลอดโฟม ( NO FOAM ) ” ภายในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากที่จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อปี 2560 .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738