ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 สิงหาคม 2561 / 17:26:16  
ชาวอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชาวอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ชาวอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันนี้ (10 ส.ค. 61) ที่บริเวณโครงการฝายวังปาน บ้านท่าหลุก ตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 200,000 ตัว ลงในลำน้ำปิง ด้านหน้าโครงการฝายวังปาน เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่
นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ข่าวโดย : สราวุฒิ ปิ่นทอง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738