ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 11:11:57  
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา ที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา รวมตัวตีกลองปู่จา (กลองบูชา) ที่ใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนามาสืบทอดกันมากว่า 100 ปี

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ใส หมู่ที่ 2 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา ได้รวมตัวกันตีกลองปู่จา หรือกลองบูชา ที่หอระฆังวัดแม่ใส ม. 2 ต.แม่ใส ซึ่งกลองปู่จาเป็นอีกวัฒนธรรมไทยล้านนาที่เกือบจะเลือนหายไป คงเหลือผู้ที่สืบทอดศิลปะแค่เพียงผู้สูงอายุเท่านั้น
นาย ถา ชุ่มวงศ์ อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุชาวบ้านแม่ใส กล่าวว่า กลองปู่จา เป็นกลองโบราณชนิดหนึ่งที่ใช้ในกิจกรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยล้านนา ก่อนทำการตีกลองปู่จา จะมีดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อจุดบอกครูบาอาจารย์ การตีกลองปู่จาใช้ตีส่งสัญญาณบอกข่าวในชุมชน หรือใช้ตีเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันโกน คือวันขึ้น-แรม 7 ค่ำ และ 14 ค่ำ เพื่อเตือนให้ทราบว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันพระ ตีเพื่อบอกให้รู้ว่าพิธีกรรมทางสงฆ์เสร็จสิ้น และใช้ตีในงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีณีตานก๋วยสลาก งานปอยหลวง งานฉลองสมโภชต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ทั้งนี้ กลองปู่จามีลักษณะเป็นกลองใบใหญ่ขึงด้วยหนังสองหน้า ตรึงหนังด้วยหมุดไม้ เรียกว่า กลองตึ้งหรือกลองต้าง เดิมมีใบเดียวแต่ต่อมาพัฒนาเพิ่มมา 4 ใบตามความเชื่อชาวล้านนาที่มีความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ใบเล็ก 3 ใบเรียกว่า กลองลูกตุ๊บ ซึ่งหมายถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนใบใหญ่คือศาสนาพุทธ โดยมีฆ้องและฉาบเป็นอุปกรณ์ในการประกอบการตีกลองปู่จา ส่วนทำนองที่ใช้ตีกลองปู่จานี้ มี 3 ทำนอง ซึ่งมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน บางแห่งเรียกทำนองล่องน่าน ทำนองแซะ และทำนองสะบัดชัย แต่บางแห่งเรียกทำนองเสือขบตุ๊ นอกจากนี้กลองปู่จานั้น ยังได้ถูกย่อส่วนกลองให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย เพื่อนำไปใช้ในขบวนแห่ประโคมต่างๆ จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ กลองสะบัดชัยในปัจจุบัน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738