ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 13:35:52  
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกสังกัด รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูน ร่วมกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตร รวมจิตน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมจำนวน 87 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนาออกเดินรับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการทำความดีร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุก อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้เกิดความรัก ความผูกพัน เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมาน สามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนคนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สังคมเมืองลำปางได้เกิดความสันติสุขสงบร่มเย็น
โดยในการประกอบพิธีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทั้ง 87 รูป ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ร่วมกันอนุโมทนาออกเดินบิณฑบาต รับสิ่งของจากประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ซึ่งตลอดพิธีประชาชนผู้มาร่วมงานต่างได้ร่วมจิตรวมใจอนุโมทนา ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดดลบันดาลให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นพระแม่มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 457

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738