ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 13:50:27  
จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2561
จังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งปี 2561
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ และยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นประจำปี 2561

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดเชียงราย รวม 7 คน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นางกรองทอง วงศ์สารภี อยู่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย และ 2. นางศรีนวล โชติอลงกรณ์ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลที่กรุงเทพมหานคร สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 7 คน ได้แก่ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 6 คนได้แก่ 1.นางจันทร์คำ ลือใจ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน 2.นางศุภลักษณ์ ศิวพิทักษ์สวัสดิ์ อยู่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน 3.นางวันทนา อินสุวรรณ อยู่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด 4.นางสุภาพร จันทาพูน อยู่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอพาน 5.นางกัลยา ชัยทะ อยู่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด และ 6.นางอารีย์ นาระต๊ะ อยู่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดเชียงรายประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จำนวน 1 คนได้แก่ นางวิลัย เบิกบาน อยู่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ แม่ดีเด่นและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738