ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 14:17:20  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดีเดย์ 12 สิงหาคม 2561
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดีเดย์ 12 สิงหาคม 2561
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ระบุ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเข้มงวด การลดใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ย้ำผู้ประกอบการในพื้นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เริ่ม 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

วันนี้ (12 ส.ค.61) ที่ห้องประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) อำเภอเมืองเชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานแถลงข่าว การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยนำหลักการจัดการขยะแบบเหลือศูนย์มาปรับใช้
นายกมลไชย คชชา กล่าวว่า ถุงพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้มีปริมาณขยะสะสมและตกค้างเป็นจำนวนมาก พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงรายมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนมากเป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะ ที่ทำด้วยโฟมเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2546 โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติในสังกัด 7 แห่ง ดำเนินการตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน งดนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด จาน แก้วน้ำ หลอดและช้อน ส้อม ทื่ทำจากพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ เปลี่ยนมาใช้ Green Products หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
โครงการดังกล่าว ยังเป็นการตั้งเป้าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน และหน่วยงานภาคเอกชน ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์นำขยะคืนถิ่น มัดจำขยะ การแจกถุงผ้า และให้ยืมถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ไว้คอยให้บริการ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738