ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 14:54:18  
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน..//
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน..//
เกษตรกรยุคใหม่ ปลูกพืชปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี พัฒนาอาชีพสร้างความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน..//

นายประเสริฐ ทาหล้า กำนันตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ครอบครัวของตนทำอาชีพเกษตรกรรม มีเนื้อที่เพาะปลูก 30 ไร่ ปลูกผักทั้งคะน้า มะเขือเทศเชอรี่แดง เหลือง คะน้าเคล กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เบบี้แครอท เป็นต้น เดิมเพาะปลูกพืชผักที่พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมาใช้ทุนสูง หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดใช้สารเคมีระบบปลอดภัย ทำให้ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกโดยลดการใช้สารเคมี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทำให้ลดรายจ่าย ปัจจุบันสามารถจำหน่ายคะน้าเคล ได้กิโลกรัมละ400-500บาท อีกทั้งมีลูก 2คน ที่มาสืบทอดพัฒนาต่อยอดการทำการเกษตรมาตรฐาน GAP ในแปลงผลิตและ GMP ในการบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ในนาม "ผักดอยok" ทั้งนี้ ทั้ง 2พี่น้อง ยังช่วยกันทดลองในแปลงขยายพันธุ์มะเขือเทศ โดยการใช้กิ่งแขนงในการปักชำ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเมล็ดพันธุ์ ลดเวลาดูแล ลดต้นทุน และยังทำการตลาดเองทั้งระบบ เริ่มจากตลาดนัดเกษตรกรวันศุกร์ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขยายในตลาดปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงตลาดในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ ลูกสาวยังเป็น Young Smart Farmer (YSF) ของอำเภอฮอดที่สร้างเครือข่ายะดับอำเภอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครือข่ายการรตลาด และยังเป็นจุดเรียนรู้ของคนในชุมชน เยาวชน ผู้ที่สนใจตลอดจนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738