ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 15:13:18  
พลังมวลชนจิตอาสาบ้านป่าปุ๊ ร่วมปลูกป่าและพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
พลังมวลชนจิตอาสาบ้านป่าปุ๊ ร่วมปลูกป่าและพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
จิตอาสา ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมทำความดี ทำบุญตักบาตร ปลูกป่าและพัฒนาชุมชน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เช้าวันนี้(12 สิงหาคม 2561) นายกุศล สุปันโย ผู้ใหญ่บ้านป่าปุ๊ หมู่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่่องสอน พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ จันทโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นำจิตอาสา ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมทำความดี ทำบุญตักบาตร ปลูกป่าและพัฒนาชุมชนทุกหลังคาเรือนให้สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 300 ต้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่รับประทานได้ เช่น ลูกเนียง มะม่วง เป็นต้น จากนั้นคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าปุ๊มอบทุนให้ผู้สูงอายุ จำนวน 4 ทุน ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ทุน ทุนละ 500 บาท ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต
บ้านป่าปุ๊เป็นหมู่บ้านที่ดำเนินตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีการพัฒนาบนวิถีวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยใหญ่และกะเหรี่ยง อาศัยโดยพึ่งพาธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นุผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆุ ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มผลิตตุ๊กตาเกลุ่มจักสาน เป็นต้น มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนป่าปุ๊ และได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีระดับจังหวัด ปี 2561

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี/สมหมาย กล้าณรงค์ เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738