ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2561 / 23:04:38  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมแสดงความจงรักภักดี ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากทุกสังกัดหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า รวมกว่า 1,200 คน ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยข้าราชการและประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วยการรวมพลังสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนข้าราชการและพสกนิกรชาวลำปาง จุดเทียนชัยและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างได้พร้อมใจตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพร ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพรศาล สถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดจิรัฐติกาล พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเหล่าบรรดาข้าราชการ พสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ต่างได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยได้กันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิธีมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738