ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 08:24:41  
จังหวัดเชียงราย แจ้งเตือนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
จังหวัดเชียงราย แจ้งเตือนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย แจ้งเตือนให้พื้นที่เตรียมความพร้อม เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้น

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนกลางให้จังหวัดได้ ติดตามสภาวะอากาศปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่างๆและมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนาม ในช่วงวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561 ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 13-16 สิงหาคม 2561บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่เดิม และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม อาจจะส่งผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมภาคเหนือ 17 จังหวัดได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร พิจิตร ตาก นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี สำหรับจังหวัดเชียงราย ขอให้เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลรวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะปฏิบัติงาน หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีในเบื้องต้นพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันที ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053- 177318-23

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738