ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 08:25:37  
จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนา ประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนา ประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา 5 ศาสนา ทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา

จังหวัดลำปาง และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ์” รวมพลังทางศาสนา สร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกันนำผู้แทนองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา ในจังหวัดลำปางร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ผู้แทนศาสนาพุทธ ได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ จากทุกสังกัดหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา ร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ยังความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศชาติและเหล่าพสกนิกร ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่าพสกนิกรชาวลำปางผู้นับถือพุทธศาสนา ต่างได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิได้โปรดช่วยดลบันดาลให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นพระแม่มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้แทนทางศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ต่างได้นำเหล่าสมาชิกทางศาสนา ร่วมกันประกอบพิธีสวดกล่าวคำอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้นำศาสนาคริตส์ ได้ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า, ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีขอพรจากพระอัลลอฮ์ ผู้นำศาสนาซิกซ์ พรามหณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา พร้อมกันนี้พสกนิกรชาวลำปางทุกเชื้อชาติศาสนา ต่างได้พร้อมใจร่วมกันทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738