ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 10:20:12  
จังหวัดลำปาง เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดโอทอป จูเนียร์ ชิงเงินพร้อมโล่รางวัล
จังหวัดลำปาง เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดโอทอป จูเนียร์ ชิงเงินพร้อมโล่รางวัล

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกรมการพัฒนาชุมชน ว่าได้ร่วมมือกับคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการโอทอป จูเนียร์ “OTOP junior” โดยจัดให้มีการประกวดโอทอป จูเนียร์ ขึ้นเพื่อสนับสนุนสร้างเสริมอาชีพให้กับเยาวชนในโรงเรียน ให้สมารถประยุควิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต เยาวชนที่จะเข้าร่วมประกวดต้องเป็นกลุ่มหรือชมรมในโรงเรียน ประกอบด้วยครูและนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ป.6 หรือชั้น ม.1 ถึง ม.3 มีการผลิตผลิตภัณฑ์ใน 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร โดยใช้วัตถุดิบหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุคเป็นผลิตภัณฑ์
หลักเกณฑ์การประกวด เยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางจะส่งใบสมัครไปส่วนกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือกและจะประกาศผลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยรางวัลชนะเลิศจะมีจำนวน 5 รางวัลๆ ได้รับเงินสดรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัลชมเชย จะมีจำนวน 5 รางวัลทุกประเภท จะได้รับเงินสดรางวัล 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล จึงขอเชิญชวนเยาวชน สถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ทุกอำเภอ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738