ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 11:13:35  
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ Mobile Application โครงการธงฟ้าประชารัฐ..//
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ Mobile Application โครงการธงฟ้าประชารัฐ..//
เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการร้านค้า ประชาสัมพันธ์ Mobile Application โครงการธงฟ้าประชารัฐ..//

เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้ Mobile Application ให้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า ณ ตลาดสดรวมโชค ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพ โดยเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัคร ให้กับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสด ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจโครงการฯเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการตลาดจะได้รวบรวมและรับรองผู้ประกอบการในตลาดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จัดส่งให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
สำหรับ ร้านค้าที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการรับชำระค่าสินค้าจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน ทั้งที่ตั้งร้านค้า ที่ตั้งแผง ถ้าเป็นรถเคลื่อนที่ต้องมีหลักฐานยืนยัน และต้องมีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับการรับชำระค่าสินค้า โดยสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2659-61 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738