ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 11:55:26  
มทร.ล้านนาน่าน ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
มทร.ล้านนาน่าน ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
มทร.ล้านนาน่าน ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 340 คน ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคมได้ในระดับหนึ่ง สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.ล้านนาน่าน) จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคารกองบริหารทรัพยากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนาน่าน เป็นประธานพิธี เพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย บัณฑิตระดับปริญญาตรี จำนวน 340 ราย แยกเป็นหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 113 ราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 179 ราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 ราย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มีความภาคภูมิใจที่สถาบันฯ ได้ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสามารถรับใช้สังคมได้ในระดับหนึ่ง สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 3 คณะ 16 หลักสูตร รวม 8 สาขาวิชา มีบัณฑิตที่จบการศึกษา จำนวน 340 คน สำหรับความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน ได้เปิดทำการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต เป็นระยะเวลานานถึง 80 ปี ทางคณาจารย์มีความยินดีแก่บัณฑิตจบใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่บางคนก็มีงานทำแล้ว มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะครอบครัว ผู้ปกครองที่มาให้กำลังใจแก่ลูกหลาน เนื่องจากต้องการให้ผู้ปกครองได้มาชื่นชมยินดี เป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากค่อนข้างไกลและไม่คล่องตัว ดังนั้นการซ้อมครั้งนี้ เป็นการซ้อมใหญ่ เสมือนจริง โดยเลือกที่จะไม่ต้องเดินทางไปในวันรับปริญญาวันดังกล่าว ที่จังหวัดปทุมธานี

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738