ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 11:59:17  
ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ แหล่งจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพดีของคนเชียงใหม่..//
ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ แหล่งจำหน่ายสินค้าดี มีคุณภาพดีของคนเชียงใหม่..//
ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ ช่องทางเชื่อมโยงเกษตรกรขายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง เน้นสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน ..//

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินงานตลาดเกษตรกรเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดจำหน่ายที่ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงมีหน่วยงานทางภาครัฐมาเป็นพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่าผู้จัดการตลาด ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตด้วยกันเอง รวมถึงเกษตรกรจะได้รับข้อมูลข่าวสารกระแสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เพื่อปรับใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน สำหรับ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ บริเวณหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร smart farmer จำนวน 60 กลุ่ม สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้ง พืชผัก ข้าว ไข่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่แสดงฝีมือตัดเย็บแบบพื้นเมืองล้านนา สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่เกษตรกรหลายล้านบาทต่อปี และได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในตลาดสุขภาพปลอดภัยที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738