ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 12:00:25  
จังหวัดน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่
จังหวัดน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่
จังหวัดน่าน โดยโรงเรียนน่าน คริสเตียนศึกษา จัดกิจกรรมวันแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

ที่โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คณะครูและนักเรียนทุกชั้นปี ได้ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามและเป็นสายสัมพันธ์ ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้สนิทสนมรู้จักกันมาขึ้น ให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง จะได้นำความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติตนในการร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่10 มกราคม พ.ศ.2447 บ้านพักมิชชันนารี บ้านดอนเชียงยืน ถนนมะโน โดยมี ดร.ซามูเอล ซี พีเพิล ดำเนินการในลักษณะของโรงสอน ต่อมา ดร.ฮิวจ์ เทเลอร์ และครอบครัวย้ายมาจากจังหวัดลำปาง ได้รวบรวมทรัพย์จากกานบริจาคของญาติพี่น้องมิตรสหายในประเทศสหรัฐอเมริกา นำมาสร้างโรงเรียน ที่ถนนสุมนเทวราช เมื่อวันที่11 มิถุนายน 2450 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนลินกัล์นอะแคเดมี” รับเฉพาะนักเรียนชายในส่วนนักเรียนหญิง เรียนที่บ้านมิชชันนารีที่ถนนรังษีเกษม ต่อมา ดร.ฮิวจ์ เทเลอร์ ได้ร่วมมือกับ มิสลูซี่ สตาร์ลิง สร้างอาคารหลังแรกขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2453-2458 ที่บ้านดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขนานนามว่า “โรงเรียนรังษีเกษม” ตามพระนามของพระองค์เจ้าภาณุรังษี รับเฉพาะนักเรียนหญิง

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738