ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 12:20:26  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 29 สิงหาคม นี้
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 29 สิงหาคม นี้
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ที่ โรงเรียนบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในวันที่ 29 สิงหาคม นี้

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียง เตรียมจัดโครงการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะออกให้บริการประชาชน ที่ โรงเรียนบ้านแม่กองคา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยวม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันและเวลา ดังกล่าว

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 54

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738