ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 12:44:07  
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมขุดลอกคูคลองสาธารณะ
ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมขุดลอกคูคลองสาธารณะ
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมสานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการทุกสังกัด ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 500 คน แต่งกายด้วยชุดพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกายและวาจา บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวา พร้อมพัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะ ที่บริเวณพื้นที่รอบบ่ออ่างกักเก็บน้ำ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนยังเพื่อให้เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลน้อมถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จากทุกสังกัดหน่วยงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลพระบาทและตำบลใกล้เคียง รวมพลังร่วมกันเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่ออ่างกักเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัด ด้วยการฟื้นฟูขุดลอกตักเลน กำจัดผักตบชวา จอกแหน วัชพืช และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำ พร้อมทั้งได้ร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์รอบริมฝั่งบ่ออ่างกักเก็บน้ำให้ดูสะอาดสวยงาม โดยรวมพื้นที่ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดกว่า 25,000 ตารางเมตร

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738