ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 13:10:16  
เรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
เรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
เรือนจำอำเภอเทิง จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิดวันที่ 28- 31 สิงหาคม 2561เพื่อสร้างความอบอุ่นเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อนพ้นโทษพัฒนาตนเองเป็นคนดี

นายไพโรจน์ งาสว่าง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง เปิดเผยว่า เรือนจำอำเภอเทิง กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 3 / 2561 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ประพฤติดีอยู่ในระเบียบของเรือนจำ ได้รับโอกาสเข้าเยี่ยมจากญาติ ครอบครัว ร่วมรับประทานอาหารกับญาติ อันเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในครอบครัว สร้างความอบอุ่น ให้กำลังใจที่จะพัฒนาตนเองเป็นคนดี เข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ สำหรับงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด จัดขึ้นในวันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561 นี้ รวม 4 วัน ที่เรือนจำอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กำหนดให้เยี่ยมวันละ 2 รอบๆละ2 ชั่วโมง คือรอบเช้าเวลา 09.00น.-11.00น และรอบบ่าย เวลา 13.00น-15.00น ซึ่งรายชื่อผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการเยี่ยมในงานวันพบญาติครั้งนี้ ได้ติดประกาศไว้บริเวณห้องเยี่ยมญาติเรือนจำอำเภอเทิง นอกจากนี้สิ่งต้องห้าม คือ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ไม่อนุญาตให้ญาตินำเข้ามาเยี่ยม ภายในเรือนจำ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับโทษ ซึ่งทางเรือนจำ ได้อำนวยความสะดวก ในการจัดหาอาการ และเครื่องดื่มไว้จำหน่าย ขอให้ญาติเข้าเยี่ยมจะต้องแจ้งความจำนงที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือจำอำเภอเทิง โทรศัพท์ 053-795654 ต่อ102

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738