ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2561 / 14:11:20  
ชุมชนตําบลปางหมู บวชป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ชุมชนตําบลปางหมู บวชป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สภาองค์กรชุมชนตําบลปางหมู ร่วมกับร่วมกับสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวบ้านชุมชนตําบลปางหมู ร่วมกิจกรรมโครงการบวชป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติห้วยผาอ่าง บ้านทุ่งกองมู สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วานนี้ (12 สิงหาคม 2561) สภาองค์กรชุมชนตําบลปางหมู ร่วมกับร่วมกับสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชาวบ้านชุมชนตําบลปางหมู ร่วมกิจกรรมโครงการบวชป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติห้วยผาอ่าง บ้านทุ่งกองมู ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู เป็นประธานในพิธี
นายวิวัฒน์ ชอบดี ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลปางหมู กล่าวว่า ปัจจุบันป่าไม้และแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์ได้ถูกทําลายเป็นอันมาก เนื่องจากมาจากการตัดไม้ทําลายป่าและการแผ้วถางป่า โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ จึงจําเป็นที่ชาวบ้านบ้านทุ่งกองมูต้องอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่แหล่งต้นน้ำ เพื่อให้ป่าไม้และแหล่งป่าต้นน้ำยังคงความอุดมสมบูรณ์และกลับมาสู่สภาพปกติ เป็นแหล่งป่าต้นน้ำที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ การดํารงชีวิตของชาวบ้านบ้านทุ่งกองมูและหมู่บ้านอื่นๆ นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งป่าต้นน้ำให้สมบูรณ์ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ อีกทั้งปลูกจิตสํานึกให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่ป่าต้นน้ำ อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี/เวียงสอน ดอนแก้ว
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 341

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738