ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กันยายน 2561 / 15:14:37  
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาเชียงราย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาเชียงราย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาเชียงราย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 68

วันนี้ (5 ก.ย. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันเปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ที่หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และที่โรงเรียนวัดบ้านถ้ำวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และภายใต้กรอบแนวคิด "วิชาการก้าวหน้า ศิลปะก้าวไกล หัตถกรรมล้ำสมัย เด็กไทยพัฒนา" อีกทั้งยัง เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ แสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิต โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และระดับชาติ กิจกรรม เช่นการประกวดเต้นรำประกอบเพลงย้อนยุคสมัยจอมพล ป. การประกวดโครงงาน การประกวดวาดภาพระบายสี และการประกวดแกะสลักผลไม้ เย็บปักทักร้อย เป็นต้น โดยมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในด้านต่างๆ จำนวน 238 กิจกรรม จากโรงเรียนสังกัดมัธยมร่วมแข่งขันจำนวน 77 โรงเรียน มีนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการตัดสิน จำนวนกว่า 2,700 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738