ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 10:08:58  
กฟผ.แม่เมาะ จัดปลูกป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
กฟผ.แม่เมาะ จัดปลูกป่า ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย แม่เมาะ รวมกับคณะกรรมการบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สื่อสารองคืกรและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย แม่เมาะ รวมกับคณะกรรมการบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน หมู่บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 เป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 – 2565 โดยมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะและหน่วยงานของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ คืนสมดุลสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรมกำหนดจัดในวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ที่บริเวณบ้านห้วยคิงตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว 0922468352
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738