ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 10:28:21  
เปิดขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561
เปิดขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561
สำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561

นายพรสวรรค์ สมาน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูลพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑืและวิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561 และให้สำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรทุกจังหวัดเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกำหนด เป็นสมาชิกองค์กรการเกษตรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีหนี้สินที่เกิดจากการทำเกษตรกรรม ที่เป็นหนี้ในระบบตามกำหนดหมายกำหนด สามารถมาติดต่อขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 - 265054

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว 0922468352
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738