ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 10:49:55  
พลังงานลำปาง รับสมัครสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสัญจร
พลังงานลำปาง รับสมัครสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสัญจร
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อและกิจกรรมในส่วนภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สื่อมวลชนในการนำไปขยายผลต่อให้กับประชาชนได้ทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านพลังงาน และการเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ กิจกรรมศึกษาดูงานกำหนดดูงานจำนวน 3 รุ่นๆ ละ 20 คน ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2561 เดินทางไปที่ อบต.ปงเตา อบต.งาว และกลุ่มวิสาหกิจบ้านหวด รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2561 เดินทางไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย แม่เมาะ และกลุ่มวิสาหกิจบ้านเมาะหลวงและบ้านใหม่นาแขม รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2561 เดินทางไปโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อำเภอเถิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผาปัง อำเภอแม่พริก สื่อมวลชนที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054 – 265159 และ 084 - 1700915

ข่าวโดย : วีรยุทธ รวดเร็ว 0922468352
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738