ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 12:37:12  
ประมงแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 500,000 ตัว ในลำน้ำปาย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแก่ชุมชน
ประมงแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 500,000 ตัว ในลำน้ำปาย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแก่ชุมชน
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหลายหน่วยงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กว่า 500,000 ตัว ในลำน้ำปาย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนแก่ชุมชน ในงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ และวันประมงแห่งชาติ

วันนี้ (13 ก.ย.61) เวลา 09.19 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสะพานแม่น้ำปาย บ้านปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนกว่า 500,000 ตัว เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือทั้งจากภาคราชการและประชาชน ในการดำเนินการรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของแม่น้ำ อีกทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้เกี่ยวข้อง ร่วมขยายพันธุ์ สัตว์น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งโปรตีนของประชาชนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปาย
นายธามธนิน สอนสุภาพ ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำน้อยลง ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น มีการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย และจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกวิธี สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความเข้าในของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738