ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 14:09:21  
จังหวัดลำปางเตรียมยกระดับมาตรฐานตลาดส้มเกลี้ยงขึ้นห้างสรรพค้า ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย
จังหวัดลำปางเตรียมยกระดับมาตรฐานตลาดส้มเกลี้ยงขึ้นห้างสรรพค้า ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย
จังหวัดลำปางเตรียมยกระดับมาตรฐานตลาดส้มเกลี้ยงขึ้นห้างสรรพค้า ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย

นางสาวกรรณิกา เรืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ส้มเกลี้ยงเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลาดการจำหน่ายจึงมีน้อย เพื่อยกระดับตลาดสินค้าเกษตร(ส้มเกลี้ยง) ให้สูงขึ้น ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้มีการสำรวจเกษตรกรที่ปลูกส้มเกลี้ยง และให้เกษตรกรเรียนรู้เรื่องการคัดแยกส้มเกลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับตลาดสินค้า รวมถึงมีการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด การตลาดส้มเกลี้ยงกับกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเกลี้ยงอำเภอเถิน ยกระดับมาตรฐานส้มเกลี้ยงให้ขายขึ้นห้างสรรพสินค้ากับบริษัทสยามแมคโครจำกัด และเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อขายผลสด จากการสำรวจเกษตรกรทุกรายให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตยกระดับไปสู่การขายผลสดให้ “ส้มเกลี้ยงลำปาง” ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดส้มเกลี้ยงอร่อยที่สุดของไทย เป็นที่ต้องการตลาดสากลในอนาคต
อย่างไรก็ตามในปีถัดไปคาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อ จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ สิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ทางบริษัทสยามแมคโครจำกัด จะมารับซื้อส้มเกลี้ยงจากเกษตรกรโดยตรง ในช่วงฤดูการผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ในด้านผลผลิตว่ามีช่องทางการขายที่แน่นอน และการรักษาเสถียรภาพราคาส้มเกลี้ยง เกษตรกรก็จะมีรายได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738