ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 14:25:25  
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางเตรียมจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางเตรียมจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำนักงานประมงจังหวัดลำปางเตรียมจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

อาชีพการประมงทางทะเลเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในน่านน้ำ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้แก่หน่วยงานราชการทราบทันแก่เหตุการณ์ รัฐบาลจึงจัดให้มีวันสำคัญวขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนอาชีพประมงโดยจัดตั้งวันประมงแห่งชาติขึ้น ตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีและได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปี
สำหรับปีนี้ จังหวัดลำปางโดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สำนักงานเสขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมกับอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะค่า จังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องใน“วันประมงแห่งชาติ” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ณ แม่น้ำวังบริเวณหน้าวัดศาลาเม็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และมหกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ข้าราชการ และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738