ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 16:32:44  
ลำปาง "เอาจริง" กวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด พร้อมปราบปราม จับกุม รถบรรทุกผิดกฎหมายในจังหวัดลำปาง
ลำปาง "เอาจริง" กวดขันจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกฎหมายกำหนด พร้อมปราบปราม จับกุม รถบรรทุกผิดกฎหมายในจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว พร้อมมาตรการกวดขันน้ำหนักรถบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันถนนได้รับความเสียหายเร็วกว่ากำหนด

การประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาวจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่ากำหนด ซึ่งมีผลให้รัฐบาลสูญเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงทางเป็นจำนวนมาก และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง โดยปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน ดูแลและแก้ไข โดยจังหวัดลำปางได้รับมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รับผิดชอบดำเนินงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึง รถบรรทุกต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์และส่วนควบคุมครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาต ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการรถบรรทุกสีขาว ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานแขวงทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหาร ทำการตั้งจุดตรวจตามถนนสายต่างๆ ที่มีรถบรรทุกขับผ่าน หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า รถที่บรรทุกหนักทำให้ถนนชำรุดเสีย เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่บ่อยครั้ง จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจำจังหวัดลำปางในสังกัด ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุม รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน กรณีรถบรรทุกจำนวนมาก จอดบริเวณไหล่ทางก่อนเข้าถึงจุดตรวจนั้น ได้กำหนดมาตรการโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หรือหากพบรถบรรทุกคันดังกล่าวมีความผิดด้วยสายตาแบบชัดเจน เช่น บรรทุกสูงเกิน หรือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดและอื่นๆ จะดำเนินตามกฎหมายทันที หากพบเห็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 252

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738