ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 17:08:51  
ความคืบหน้าตลาดประชารัฐ
ความคืบหน้าตลาดประชารัฐ
ความคืบหน้าตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท

ตลาดประชารัฐมีทั้งหมด และได้มีการบูรณาการ พัฒนาต่อยอด ทั้งด้านบริหารจัดการตลาด การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงดูแลผู้บริโภคด้วยตามมาตรการ “๘ ก้าวย่างและก้าวต่อไป” ดังนี้ ๑)เร่งจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ ๒)เร่งจัดอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing officer : CMO) ๓)ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามความเหมาะสม ๔)ทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๕ ชนิด ๕)ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อบรรจุในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ๖)เน้นย้ำให้ CMO ดำเนินการสำรวจติดตามผลประกอบการและความพึงพอใจของผู้ขาย ๗)สำรวจตลาดประชารัฐและตลาดเอกชนที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ให้บริหารจัดการตลาดอย่างเหมาะสม ๘)จัดทำข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายใต้โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานกิจกรรมตลาดประชารัฐอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวโดย :
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738