ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กันยายน 2561 / 17:14:36  
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมีมติให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
การประชุมพิจารณาครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขอเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องจากออกทับที่ดินของวัดป่าลัน (ซึ่งเป็นวัดร้าง) คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว ได้มีมติให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าวัดป่าลัน เป็นวัดโบราณ ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน มีซากสิ่งก่อสร้างเป็นอิฐ ซึ่งใช้วิธีก่อแบบโบราณ เมื่อครั้งยังไม่มีปูนซีเมนต์ และมีหลักฐานต่างๆ แสดงให้เห็นว่าที่แห่งนี้เป็นบริเวณวัดมาแต่อดีต โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ขอออกโฉนดที่ดินสำหรับวัด เป็นเนื้อที่ 89 ไร่เศษ
เรื่อง ราษฎรบ้านป่าม่วง , บ้านทุ่งห้า และบ้านแม่ในพัฒนา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ไม่ถูกต้อง เนื่องจากราษฎรได้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว มาก่อนการประกาศเป็นเขตหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาปี พ.ศ. 2483 เรื่องนี้คณะอนุกรรมการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เรื่อง ราษฎรยื่นคำร้องขอออกโฉนดที่ดิน โดยนำหลักฐาน น.ส. 3ก. จำนวน 9 แปลง ในเขตพื้นที่ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดิน เรื่องนี้คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบพื้นที่ให้ละเอียด เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าพื้นที่นี้อยู่ติดลำน้ำ


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738